Contact

    Hoàng Anh Flavors and Food Ingredients Head Office:
  #22, Road 4, Song Ong Lon Villa Compound
Nguyen Van Linh Highway, Ho Chi Minh City, Viet Nam
T: +84 8 54 319 550
F: +84 8 54 319 554
  Hoàng Anh Flavors and Food Ingredients Plant:
  Lot B10, Hiep Phuoc IP, Nha Be District Ho Chi Minh City, Viet Nam
T: +84 (0)83 781 8481
F: +84 (0)83 781 8480
Please enter all information below.

 

 

    Twitter  Facebook

 

 

 

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn