KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ


 

View more
CÁCH TÍNH THUẾ CHO THUÊ NHÀ

CÁCH TÍNH THUẾ CHO THUÊ NHÀ

Cách tính các loại thuế liên quan đến việc cho thuê nhà (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài) căn cứ theo doanh thu thực tế từ hoạt động cho thuê nhà.

View more
THỦ TỤC KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ

THỦ TỤC KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ

- Hồ sơ khai thuế và nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Thời điểm nộp hồ sơ

- Thời điểm nộp thuế

View more
HỢP ĐỒNG MẪU

HỢP ĐỒNG MẪU

Trọn bộ hợp đồng mẫu (Việt - Anh) đã được chúng tôi soạn thảo và điều chỉnh dựa theo những tình huống thực tế phát sinh trong quá trình cho thuê nhà.
View more

 

    Twitter  Facebook

 

 

 

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn