QUẢN LÝ VẬN HÀNH VĂN PHÒNG

Một tòa nhà văn phòng hiện đại bên cạnh những tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng còn phải gắn liền với chất lượng dịch vụ kèm theo, được thể hiện cụ thể thông qua năng lực quản lý vận hành tòa nhà. Hiểu được điều đó, SPSC luôn chú trọng vào chất lượng, mục tiêu cuối cùng là mang đến môi trường làm việc hiệu quả, an toàn, tiện nghi cho tất cả khách hàng.

Mục tiêu Quản lý vận hành văn phòng của SPSC

 • Nâng cao giá trị: chú trọng vào chất lượng quản lý vận hành nhằm nâng cao giá trị Bất động sản cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó còn nâng cao vị thế của các công ty, đơn vị hoạt động tại tòa nhà.
 • Tăng doanh thu: khảo sát tình hình cụ thể của tòa nhà và diễn biến thị trường để đề xuất và hoàn thiện các dịch vụ cung cấp cho khách thuê văn phòng, cho các bên thứ ba nhằm tăng doanh thu cho tòa nhà.
 • Kiểm soát chi phí: lên kế hoạch quản lý vận hành chi tiết để kiểm soát ngân sách hiệu quả, sắp xếp các quy trình hợp lý, thực hiện các chương trình bảo trì bảo dưỡng ngăn ngừa định kỳ, tập trung vào các chương trình tiết kiệm năng lượng, các tiêu chuẩn xanh trong quản lý.
 • Đảm bảo chất lượng: đảm bảo chất lượng quản lý vận hành, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao vị thế cho khách hàng.

Công việc của Ban quản lý SPSC

 • Quản lý vận hành
 • Bảo trì – sữa chữa
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý tài chính
 • Tiếp thị - cho thuê
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý rủi ro…

 

    Twitter  Facebook

 

 

 

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn