CÁCH TÍNH THUẾ CHO THUÊ NHÀ

 
I. Trường hợp số tiền cho thuê nhà từ 100 triệu đồng/năm trở xuống

 1. Quy định về phí môn bài
Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

 2. Quy định về thuế GTGT và TNCN

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định: Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.

Kết luận: Từ ngày 01/01/2017 nếu cá nhân cho thuê nhà mà có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì sẽ không phải nộp thuế môn bài, thuế TNCN và thuế GTGT. 
---------
II. Trường hợp số tiền cho thuê nhà lớn hơn 100 triệu đồng/năm 

 1. Quy định về nộp thuế môn bài: Căn cứ vào mức Doanh thu bình quân năm

  •  Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm - Lệ phí môn bài: 1.000.000 đồng/năm
  •  Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm - Lệ phí môn bài: 500.000 đồng/năm
  •  Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm - Lệ phí môn bài: 300.000 đồng/năm
  2. Quy định về thuế GTGT và thuế TNCN

 a. Cách xác định doanh thu tính thuế hoạt động cho thuê tài sản:

 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 quy định
  • Doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
  • Doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
  • Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

 b. Cách xác định số thuế phải nộp

  • Số thuế GTGT phải nộp Doanh thu tính thuế GTGT Tỷ lệ thuế GTGT 5%
  • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN 5%
Kết luận: tổng số tiền cho thuê nhà lớn hơn 100 triệu đồng/năm thì cá nhân cho thuê nhà phải nộp: Tổng thuế phải nộp = (Doanh thu x 10%) + Phí môn bài.


    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn