KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ

Kê khai và nộp các loại thuế liên quan đến việc cho thuê nhà, mua hóa đơn tài chính tại Chi cục Thuế thay cho Chủ nhà.

Xem thêm

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn