Đội ngũ nhân viên

  HOÀNG ANH được hình thành từ các thành viên và vì thành viên. Chúng tôi tôn trọng tất cả các thành viên và cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân song hành với sự phát triển của công ty. Mỗi cá nhân thành viên chúng tôi xem nhau như là một gia đình, nơi mà chúng tôi luôn có cảm giác an toàn để phát triển sự nghiệp của mình. HOÀNG ANH như là một cây to vững chãi, hàng ngày các thành viên đóng góp sự chăm chỉ, kỹ năng, kinh nghiệm, tri thức và toàn bộ trí tuệ vào sự phát triển bền vững của công ty.

Vì thế, ở HOÀNG ANH , mỗi thành viên là tài sản quý giá nhất.

 
       

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn