Giải pháp Công nghệ


     
     
 


Hoàng Anh cung cấp các giải pháp công nghệ chế biến thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng (như một dịch vụ cộng thêm): từ việc thiết kế công thức, ứng dụng vào thực tế sản xuất, hỗ trợ giải quyết các sự cố trong vận hành sản xuất thực tế.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về dịch vụ này. 

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn