LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Môi giới bất động sản
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thủ tục bất động sản
  • Sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ rao bán, cho thuê bất động sản
  • Đấu giá bất động sản
  • Định giá bất động sản
  • Quảng cáo bất động sản
  • Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn