TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bất động sản và mang lại những giá trị thiết thực nhất cho các khách hàng.

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn