THỦ TỤC KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO THUÊ NHÀ


 
1. Hồ sơ khai thuế

  • Chứng minh nhân dân của cá nhân cho thuê nhà
  • Hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên);
  • Tờ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê: Tờ khai 01/TTS ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC (Tải về tại đây); 
  • Bảng kê 01-1/TTS ban hành kèm thông tư 92/2015/TT-BTC (Khai lần đầu khi bắt đầu hơp đồng cho thuê - Tải về tại đây)
  • Giấy ủy quyền (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

 2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê

 3. Thời điểm nộp hồ sơ khai thuế


  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 4. Thời điểm nộp thuế: Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

 

Cá nhân cho thuê nhà chỉ thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


 

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn