Viễn cảnh và sứ mệnh


Cùng với Giá Trị Cốt Lõi “Sự thành công của khách hàng là thành công của công ty”, sứ mệnh mà HOÀNG ANH đang mang trên vai chính là “Luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm”, chúng tôi quan tâm những mong muốn của Khách Hàng dù là nhỏ nhất. Từ đó, tập trung thỏa mãn và đáp ứng các mong muốn đó một cách tốt nhất.

HOÀNG ANH áp dụng hệ thống HACCP va ISO trong mọi hoạt động và sản xuất kinh doanh của mình. Chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực về quản lý, công nghệ, cùng với chất lượng dịch vụ, để có thể sẵn sàng chuyển đến khách hàng những giải pháp tốt nhất. Thỏa mãn khách hàng luôn được đặt lên làm mục đích cho mọi hoạt động của chúng tôi.

HOÀNG ANH chuyển những Giá Trị Cốt Lõi vào yêu cầu của Khách hàng, quan tâm để mang lại thành công nhất cho Khách hàng và họ sẽ biết rằng … HOÀNG ANH quan tâm đến Khách Hàng.

 

 

 

 

    Twitter  Facebook

 

 

  

BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 16, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3823 9446

Email: sgdbds@spsc.com.vn 

Website: www.thuenha.com.vn